Política de privadesa

Declaració de Privadesa

 

Gràcies per visitar la nostra web.  A Tres Quarts per Cinc Quarts – L’H Espai Debat som completament conscients de la importància de la seva privacitat i ens comprometem a protegir-la, sent aquest un principi recto de la nostra cultura com a entitat. Per aquest motiu dediquem tot el nostra esforç en el compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, realitzant permanentment una tasca de revisió i millora, si escau, d’aquesta Política de Privadesa.

 

Recollida i us de la informació

 

Tres Quarts per Cinc Quarts – L’H Espai Debat informa a tots els usuaris de la seva web que no estan obligats a proporcionar cap dada de caràcter personal per a la seva utilització, excepte que voluntàriament desitgin proporcionar-les amb motiu de l’enviament d’un requeriment, consulta o suggeriment. En aquest cas, l’usuari està prestant el seu consentiment a Tres Quarts per Cinc Quarts – L’H Espai Debat per l’a inclusió de les seves dades en l’arxiu que correspongui. Tres Quarts per Cinc Quarts – L’H Espai Debat es compromet a una total observança d’allò que la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal disposa, i en especial, a no utilitzar les dades amb una finalitat diferent a aquella per la qual s’han recollit, ni a revelar-los a tercers aliens a l’entitat sense previ consentiment per part de l’interessat, excepte a societats del seu mateix grup d’acord amb la definició de l’art. 4 de la Llei del Mercat de Valors.

 

Tres Quarts per Cinc Quarts – L’H Espai Debat informa que el procés de navegació d’un usuari, al igual que a qualsevol altre direcció web, deixa com a rastre la direcció IP que en aquella sessió li ha estat assignada pel seu Proveïdor d’Accès. El registre d’aquesta direcció IP serveix només per a finalitats exclusivament internes, com són les estadístiques d’accés a la nostra web. La direcció IP per a un mateix usuari és diferent d’una connexió a l’altre, amb el que no és possible deduir cap hàbit de navegació a través de la nostra web per un determinat usuari.

 

Tres Quarts per Cinc Quarts – L’H Espai Debat adverteix que pot utilitzar cookies. Aquestes cookies s’associen únicament amb el navegador d’un terminal concret i no proporcionaran per si mateixes cap dada de caràcter personal del usuari, ni poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors o llocs web. També serveixen únicament amb finalitats exclusivament interès com són les estadístiques d’accés a la nostra web. Tot i això, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per tal de ser avisat a la pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la seva instal·lació si així ho desitja.

 

Seguretat de l’informació

 

Tres Quarts per Cinc Quarts – L’H Espai Debat ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal incloses en tots els arxius que estan sota la seva titularitat, amb la finalitat d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb els termes del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

Accés a la informació

 

Qualsevol persona que hagi entregat dades de caràcter personal a Tres Quarts per Cinc Quarts – L’H Espai Debat, té dret a l’accés, la rectificació, la cancel·lació, i l’oposició respecte a les mateixes dades, segons l’establert a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal com a titular de l’arxiu mitjançant el correu electrònic amb fotocopia del seu DNI. Per a fer-ho, haurà de contactar amb Tres Quarts per Cinc Quarts – L’H Espai Debat a través del nostre formulari de contacte.