Category: Espai de Ciutadania

Any d’inici 2013 L’objectiu d’aquest programa, es treballar per una millor col·laboració amb les principals Entitats de la Ciutat; per a la defensa de l’Estat del Benestar; la defensa de la identitat de Ciutat, i poder fer propostes en positiu, tot apostant per un model de ciutat sostenible, solidaria, inclusiva, tolerant, cívica, etc., i pel reforçament de l’associacionisme i l’esperit cívic i crític dels ciutadans de L’Hospitalet.

0

Manifest fundacional Espai de Ciutadania

Aquí disposeu del manifest fundacional de L’Espai de Ciutadania, la plataforma que aplega a tot un seguit d’entitats socials d’àmbit local unides per a la defensa de l’Estat del Benestar i per a treballar per a la ciutat, en format PDF per descarregar.