Category: Espais

Conferències, Cicles, Debats, etc. Actes amb experts del màxim interès i de diferents àmbits, per continuar estenent el treball sociocultural d’anàlisi i debat d’aquells temes que afecten i preocupen als ciutadans de L’Hospitalet, en els àmbits social, polític, econòmic, de drets humans, internacional, local, etc. Treball aquest amb la pretensió de donar més eines als ciutadans per aprofundir en la conformació d’una més amplia i millor opinió, i, conseqüentment, a través de la participació, en un enfortiment de la societat civil i del paper que aquesta te que assumir per a una major qualificació del procés democràtic.

0

Vine al concert de l’ESMUC!

L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és un entorn transversal i flexible des del punt de vista dels itineraris formatius, on totes les especialitats i estils musicals són presents...